Sabtu, 13 Agustus 2011

QS. ASY-SYAMS ( 1 - 15 )

Asy-Syams: 1
1.  Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,  
Asy-Syams: 2
2.  dan bulan apabila mengiringinya,  
Asy-Syams: 3
3.  dan siang apabila menampakkannya,  
Asy-Syams: 4
4.  dan malam apabila menutupinya,  
Asy-Syams: 5
5.  dan langit serta pembinaannya,  
Asy-Syams: 6
6.  dan bumi serta penghamparannya,  
Asy-Syams: 7
7.  dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),  
Asy-Syams: 8
8.  maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaan,  
Asy-Syams: 9
9.  sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,  
Asy-Syams: 10
10.  dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.  
Asy-Syams: 11
11.  (Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena melampaui batas,  
Asy-Syams: 12
12.  ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,  
Asy-Syams: 13
13.  lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: (Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya.  
Asy-Syams: 14
14.  Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah),  
Asy-Syams: 15
15.  dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar